ДТК Смарт-тек во поддршка на СКЕЕОР 2016

Управителот на ДТК Смарт-тек, минатата година, одржа пленарно предавање на СКЕЕОР 2015, а годинава ги придружуваше студентите на гостување во 24вести. "Среќни сме што студентите го актуелизираат прашањето за енергетска ефикасност и оддржлив развој и пишуваат трудови, истражуваат и ги соединуваат професорите, компаниите и студентите."- изјави Живко Коколански. Дополнително не радува што има се повеќе странски учесници и се разменува знаењето на интернационално ниво. ДТК Смарт-тек како компанија кое го промовира и негува ова прашање, учествува на оваа конференција и ги поддржува студентите.

Во прилог може да го погледнете целосното интервју:

08.Nov.2016
Видео: