Инсталација на систем во СИЛГАН

ДТК Смарт-тек инсталираше нов систем за менаџмент со електрична енергија во фабриката за лимена амбалажа, „СИЛГАН метал пекиџинг“ во Битола. Во периодот кој следи, ДТК Смарт-тек ќе ја следи и анализира потрошувачката на електрична енергија на „СИЛГАН“ и ќе предлага мерки за нејзино намалување, односно за зголемување на енергетската ефикасност на фабриката.

26.Apr.2016