Наши услуги

Нашиот стручен тим е компетентен да пружи експертска анализа на мерните податоци од системите за менаџмент со електрична енергија, да понуди соодветни решенија, и со тоа да помогне кон зголемување на енергетската ефикасност на компаниите. Дозволете ни да ви помогнеме да ги намалите трошоците за електрична енергија!

Анализа на електрична енергија

Анализа на консумацијата на електрична енергија на компанијата и анализа на наплата. Идентификација на главни трошоци и можности за заштеда.

Предлог решенија

Изготвување и разработка на предлог решенија за зголемување на енергеткса ефикасност на компанијата. Оптимизирање на работата на електрични уреди. Инвестиции и обновување на електрични уреди и апарати. Интеграција на обновливи извори на енергија.

Повраток на инвестиции

Анализа на повраток на инвестиции во систем за менаџмент со електрична енергија, инвестиции во електрични уреди, инвестиции во термичка изолација, инвестиции во обновливи извори за енергија, инвестиции во потрошувачи со поголем коефициент на полезно дејство.

Имплементација на стандарди

Водење и обука за имплементација и сертификација за стандардот за менаџмент со енергија ISO500001.